Menü Bezárás

Iskolánkról

Remigius Általános Iskola – Alapítványi Fenntartású Köznevelési Intézmény (OM:200192)

Montessori Általános Iskola

 

A tanulás és a tanítás szabadsága – Élményalapú oktatás
Montessori pedagógia

magániskola Veresegyház

A felnőttekkel ellentétben a gyerekek még mindenre nyitottak, végtelen a kíváncsiságuk és a tudásvágyuk. Feladatunknak érezzük, hogy ezt a nyitottságot fenntartsuk.

Montessori pedagógia célja minden egyes gyerek képességeinek maximális fejlesztése.

Minden szülő a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy mikor és miért veszítette el az érdeklődését pl. a fizika, a kémia vagy más tudományágak felé. A válaszok ugyanarra az időszakra vezethetők vissza: valamikor az iskolában. Ki tudja, mi lett volna belőlünk, ha tanáraink folyamatosan fenntartják a figyelmünket, ha könnyen tanulhatóvá teszik a tananyagot, és nem ér minket folyamatos kudarc egy-egy tantárgy kapcsán. Az érdeklődés fenntartásának a kulcsa a pedagógus kezében van.

Iskolánkban a pedagógusok élményalapú, interaktív órákat tartanak, melyekbe a gyerekek játékosan vannak bevonva. Az oktatáshoz Montessori eszközöket használunk és minden pedagógusunk Montessori tanulmányokat végzett.

Pozitív megerősítés

magániskola veresegyházPedagógiai módszereink legfontosabb alapköve a pozitív megerősítés. Nekünk, felnőtteknek is szükségünk van a sikerélményekre, a pozitív visszacsatolásra a munkánkat illetően és ettől jobbak leszünk. A gyerekeknél sincs ez másképp. Ha egy gyermek pozitív visszajelzést kap (még akkor is, ha éppen nem volt 100%-os a feladatmegoldás), motivált lesz és fejlődni fog. Itt fontos kiemelnünk, hogy mindig figyelembe vesszük az egyéni készségeket! Van olyan gyermek, akinél egy 50%-os feladatmegoldás is hatalmas lépés előre! Lehet, hogy lassabban megy az olvasás, az írás vagy a matematika. Nem is az a lényeg, hogy mindenben kiváló legyen. Az a fontos, hogy bármilyen tantárgyról vagy készségről van szó, fejlődést érjünk el.

Kis létszámú osztályok

magániskola veresegyházOsztályainkba 12 gyermeknél többet csak nagyon kivételes esetben veszünk fel, ami nem haladhatja meg a 15 főt. Fontos, hogy minden gyermek megkapja a számára szükséges szeretetet és figyelmet. Közösséget alkotunk. Minden gyermeket meghallgatunk, minden gyermeket egyéni odafordulásban részesítünk. Hagyjuk a gyerekeket kibontakozni, segítünk nekik megtalálni azt, amiben ők igazán jók és amelyben sikerélményeik lehetnek. A nehézségeikben segítjük őket, az erősségeiket kiemeljük és tovább erősítjük.

Tehetséggondozás

magániskola Veresegyház

Javasoljuk, hogy mindenképpen olvass róla bővebben itt: TEHETSÉGMŰHELY  

 

Innovatív oktatás a legmodernebb eszközökkel

magániskola veresegyházPedagógiai módszereink között szerepel a digitális oktatási forma is. Minden tanteremben smart televízió áll a pedagógusok rendelkezésére, teljes hozzáféréssel a Mozaik kiadó tankönyveihez, videóihoz és 3D-s anyagaihoz.  Csúcstechnológiás interaktív tábla, számítógépek, laptopok, tabletek és a legújabb, humanoid Alpha-1E robot is a játékos tanulás szolgálatában áll.

Kiváló pedagógusok

magániskola veresegyház

A legnagyobb figyelmet pedagógusaink kiválasztására helyezzük. Az iskolai élet minőségének a pedagógusok a legmeghatározóbb alapjai. Tanáraink kedvesek, magasan képzettek és nagyon elhivatottak. Szeretettel fordulnak minden gyermek felé, igazán törődnek velük. Őszintén hiszünk abban, hogy a gyerekeket szeretettel lehet nevelni, tanítani és motiválni. Számunkra más módszer nem létezik!

Pedagógusaink magasan képzett szakemberek, folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken is annak érdekében, hogy iskolánk naprakész legyen a leginnovatívabb pedagógiai módszerekben. Minden pedagógusink Montessori pedagógus! A pedagógusok munkáját gyógypedagógus is napi szinten segíti.

Biztonságos környezet

magániskola veresegyház

Mi más is lehetne fontosabb egy szülő számára mint az, hogy gyermekét biztonságban tudhassa? Iskolánkban gyönyörű, parkosított zöld környezetben, autós forgalomtól teljesen elzárt területen játszanak a gyerekek.

A gyermek biztonságának záloga az is, hogy iskolánkban nem tűrjük meg sem a verbális, sem a fizikai bántalmazás legenyhébb formáját sem. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a bántalmazások kialakulását elsősorban megelőzéssel kerüljük el. Gyerekeink minden reggelt beszélgető körrel indítanak, amelyben helyet kap az érzékenyítés és a drámapedagógia is. Felső tagozatban az asszertív kommunikációs tréning is helyet kap.

Egyéni és csoportos fejlesztés

magániskola veresegyház

Úgy gondoljuk, fejlesztés nem csak annak gyermeknek jár akinek az elő van írva, hanem minden gyermeknek! Gyógypedagógusunk munkája a mindennapjaink részét képezik. Szaktudásával az órákon, illetve egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon segíti a gyermekek fejlődését.

Angol nyelvi tehetséggondozás, felső tagozatban emelt angol óraszám. 

magániskola

Fontosnak tartjuk, hogy az angol nyelv ismerete és magabiztos használata a mindennapok részét képezzék. Első osztálytól tanítjuk az angol nyelvet, a felső tagozatunkban (ötödik osztálytól) kötelező jelleggel, emelt óraszámban oktatjuk ( 5 kötelező óra + egy angol délután, amely 3 óra).

Órarendek, napirend

montessori iskola

Az iskola a mindenkori Nemzeti Alaptanterv szerint működik, így az órák és az óraszámok megegyeznek minden más iskoláéval. A különbség az ismeretek átadásának a módja. Intézményünk Montessori iskola, így az élménypedagógia eszközeivel tanítunk. Az első négy évfolyamon a  már ismert Montessori eszközök használata az elsődleges, később a Pedagógusok készítenek a gyerekeknek Montessori eszközöket. A tudás elsajátítása jelentősen gyorsabb és mélyebb alapokat biztosít még a szárazabb tananyagok esetében is.  A délutánok teljes mértékben Montessori délutánok és a tudományágak tömbösítve vannak. Minden osztálynak van magyar délutánja, matematika délutánja, gyakorló délutánja, kreatív délutánja és kozmikus délutánja.

A magyar délutánokon a szókincsbővítésen, a szövegértésen és a helyesíráson van a hangsúly, kisebbeknél az olvasáson is. Felső tagozatban a történelemmel is összekötjük.
A matek délutánokon a logikai képességek fejlesztése a cél. A kisebbeknek sakkpalota programmal és robotikával, a nagyobbaknak sakkal és különböző logikai játékokkal (digitálisan is).
A gyakorló délutánon a gyerekek ismétléssel, a tanult anyag elmélyítésével foglalkoznak.
A kreatív délutánon (alsó tagozat) a grafomotoros készségeket fejlesztjük és a kreativitást. Előkerül a gyurma, a festék, az olló, a ragasztó, stb.
Az angol délutánon (felső tagozat) az angol nyelven való kommunikációt fejlesztjük (ezeken a délutánokon kizárólag angolul beszélünk).
A kozmikus délután célja az ember és a természet közötti összefüggések keresése. A kozmikus délután a földrajz, csillagászat, fizika, kémia, biológia tudományágakat és esetenként a matematikát kapcsolja össze. Célja, hogy a gyerekek látóköre bővüljön és megtanuljanak komplexen, összefüggésekben gondolkodni. A gyerekek kedvenc délutánja. Felső tagozaton a humán anatómia kerül előtérbe.

Motivációs rendszer

magániskola Veresegyház

Intézményünk digitális motivációs rendszert is alkalmaz a motiváció több oldalról való támogatására.
A Motimore-on keresztül a szülők is részletes képet kapnak gyermekeik iskola teljesítményéről. Láthatják, hogy a gyermekük melyik órán hogyan teljesít és mennyire aktív. A rendszerben lehetőség van más készségeket is jutalmazni (pl. segítőkészség, csoportban való munka segítése, stb.). Egy “nem hivatalos naplóként” működik, amelyben a szülők információkat kaphatnak a gyermekeikről, a gyermekek pedig szorgalmi feladatokat oldhatnak meg plusz pontokért, amelyeket valósi jegyeke válthatnak.

 

Iskolánkba való jelentkezéshez javasoljuk, hogy olvasd el a BEIRATKOZÁS menüpont alatt olvasható tájékoztatásunkat.

Amennyiben további kérdésed merül fel, a választ valószínűleg megtalálod a Gyakran ismételt kérdések menüpont alatt, de írhatsz a titkarsag@remigius.hu e-mail címre is.