Menü Bezárás

Beiratkozás első osztályba

Nagy szeretettel köszöntjük Montessori Iskolánkban a leendő elsősök szüleit!

 

Iskolánk alapelvei és programjai az első osztályosok életében

A gyermek életében hatalmas mérföldkő, amikor óvodásból iskolássá válik. Amikor bekerülnek iskolánkba, akkor még nem beszélhetünk iskolás gyermekről, mert iskolássá válni egy folyamat, amelyet nem szabad sürgetni. Nem lehet egyik percről a másikra iskolapadba ültetni, amikor ezelőtt más dolga sem volt, mint hintázni és mászókázni az óvoda udvarán. Nem szabad azonnal olyan elvárásokat támasztani felé, amelyek idáig nem voltak.

Első osztályosokat tanítani nagyon nagy felelősség! Ebben az időszakban dől el, hogy a gyermekben milyen fogalom alakul ki az iskoláról. Elsődleges célunk, hogy a gyermek szívesen jöjjön iskolába. Lassan kialakítjuk a motivációt a tanulásra, amelynek eszköze mindig a pozitív megerősítés és a tanuláshoz való önbizalmának felépítése.

magániskola veresegyház

Soha nem hozzuk versenyhelyzetbe, mindig azt éreztetjük vele, hogy Ő egy igazán okos és jó iskolás. Így nem alakul ki teljesítménykényszer, amely egyik fő oka a kamaszkori/felnőttkori szorongásos és depresszív állapotok kialakulásának.

Vannak gyermekek, akik már nagyon várják az iskolát és vannak, akiket félelemmel tölt el a változás. Iskolánk minden esetben magát a gyermeket nézi és egyénre szabottan igyekszünk megkönnyíteni a változást. Ha egy kisgyermek nehezebben oldódik fel, akkor nyugodtan ülhet akár a Tanító néni ölében is, amíg nem érzi elég biztonságosnak a környezetet.

magániskola veresegyház

Az első hetekben nagyobb szerepet kap a játék, a szabadban töltött idő. A gyerekeket fokozatosan vezetjük be az olvasás, írás és számolás tudományába. Minden órát játékosan tartunk, így észre sem veszik, hogy már ismerik a betűket és tudnak számolni.

Az elsősöknek is rengeteg tehetséggondozó programunk van, amelyekről bővebb tájékoztatást itt találsz:  Tehetséggondozó programok

magániskola veresegyház

Elsőseinket is bevezetjük az angol nyelv ismeretébe is, rajzolással, mondókákkal és énekekkel. Az a gyermek, amelyik már rendelkezik az angol nyelv alapjaival, plusz órában angol nyelvi tehetséggondozásban is részesül.

Már első osztályban bevezetjük a Sakkpalota programot, amely a logikus gondolkodást fejleszti, illetve lehetőséget nyújt az “előrelátás” képességének kialakításában.

Napi programunkban kiemelt szerepet kap a készségfejlesztés!

Az iskola a mindenkori Nemzeti Alaptanterv szerint működik, így az órák és az óraszámok megegyeznek minden más iskoláéval. A különbség az ismeretek átadásának a módja. Intézményünk Montessori iskola, így az élménypedagógia eszközeivel tanítunk. Az első négy évfolyamon a  már ismert Montessori eszközök használata az elsődleges, később a Pedagógusok készítenek a gyerekeknek Montessori eszközöket. A tudás elsajátítása jelentősen gyorsabb és mélyebb alapokat biztosít még a szárazabb tananyagok esetében is.  A délutánok teljes mértékben Montessori délutánok és a tudományágak tömbösítve vannak. Minden osztálynak van magyar délutánja, matematika délutánja, gyakorló délutánja, kreatív délutánja és kozmikus délutánja.

A magyar délutánokon a szókincsbővítésen, a szövegértésen és a helyesíráson van a hangsúly, kisebbeknél az olvasáson is. Felső tagozatban a történelemmel is összekötjük.
A matek délutánokon a logikai képességek fejlesztése a cél. A kisebbeknek sakkpalota programmal és robotikával, a nagyobbaknak sakkal és különböző logikai játékokkal (digitálisan is).
A gyakorló délutánon a gyerekek ismétléssel, a tanult anyag elmélyítésével foglalkoznak.
A kreatív délutánon a grafomotoros készségeket fejlesztjük és a kreativitást. Előkerül a gyurma, a festék, az olló, a ragasztó, stb.
A kozmikus délután célja az ember és a természet közötti összefüggések keresése. A kozmikus délután a földrajz, csillagászat, fizika, kémia, biológia tudományágakat és esetenként a matematikát kapcsolja össze. Célja, hogy a gyerekek látóköre bővüljön és megtanuljanak komplexen, összefüggésekben gondolkodni. A gyerekek kedvenc délutánja.

A tantermekben a padok mellett babzsákok és szőnyeg is van. A “padban ülést” is fokozatosan vezetjük be, itt is figyelembe véve a gyermek türelmét és koncentráció-készségét, amelyet majd fejlesztünk. A padok össze vannak tolva, nincs első és utolsó pad! Minden gyermek egyenrangú.

magániskola veresegyház

A reggeleket beszélgetőkörrel indítja a Tanítónéni, amely egymás megismerésére, elfogadására és a szoros kötelék, közösség kialakítására szolgál. A beszélgetőkörben mindenki elmondhatja, amit aznap fontosnak tart megosztani másokkal. A beszélgetőkör nem csak a közösség építése szempontjából hasznos, hanem a gyerekek kommunikációs készsége is sokat fejlődik. Szintén a beszélgetőkör alapozza meg azt a képességet is, hogy meg tudják határozni érzelmeiket. Boldogság, öröm, harag, csalódottság, bánat, düh, meglepődés, félelem, zavartság, üresség, sajnálat, bizalom, elutasítás, megbántás, túlterhelt, bizonytalan, hálás, stb. Sokszor mi, felnőttek is nehezen határoljuk be érzéseinket, pedig ha képesek vagyunk meghatározni és kimondani, nem alakulnak ki érzelmi szorongások. Ennek nagy jelentősége van abban, hogy a gyerekek kiegyensúlyozottak legyenek.

ELŐJELENTKEZÉSI LEHETŐSÉG

A leendő első osztályokba előjelentkezést felveszünk. Az előjelentkezés nem jár kötelezettséggel. Az aktuális év Szülői tájékoztatójának időpontjait, az iskola előkészítő és az iskolanyitogató program időpontjait fogjuk e-mailben elküldeni.

A 2024/25-ös tanév felvételire jelentkezést a nagy túljelentkezés miatt lezártuk!

Előjelentkezés első osztályba

Adatvédelmi tájékoztató