Menü Bezárás

Iskolánk Pedagógusai

Tamás Katalin – mb. intézményvezető, gyógypedagógus

magániskola

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Pedagógusként és 3 gyermekes édesanyaként csodálattal tekintek a gyermekekre. Ők a jövőnk, így számomra nem kérdés, hogy a gyerekek személyisége, iskolai évei és a megszerzett tudásuk, tapasztalatuk világformáló erővel bírnak. A Remigius Általános Iskolában mindent megteszünk azért, hogy minden gyermek biztonságos és szeretetteljes környezetben találja meg a maga útját. Küldetésünk, hogy a gyermek-pedagógus-szülő egységet megteremtve a lehető legnagyobb harmóniában, kis tanulóink számára a legkedvezőbb, mégis leghatékonyabb módon tudjuk átadni azt a tudást, ami későbbi sikereikhez, boldogságukhoz vezetheti őket. Hiszem, hogy az iskolánkban tapasztalható szeretetteljes, minden gyermek részére megvalósuló féltő, támogató odafigyelés a tökéletes eszköz a nebulók fejlesztésére.

 

Szarka Sándorné – Zsuzsa néni – tanító, fejlesztőpedagógus, az 1. osztály osztályfőnöke

magániskola

Tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus vagyok, 36 éve a pedagógus pályán. Miért jó a Remigius Általános Iskola? Mert jók a célok! Olyan gyermekeket szeretnénk kiengedni a kezeink közül, akik képesek lesznek kooperálni, nyitottak, kritikusan gondolkodnak és bátrak. A megvalósításhoz szükséges feltételek pedig teljes mértékben adottak. Kis létszám, amely lehetővé teszi az egyéni bánásmódot. Módszertani, eszközhasználati szabadság, otthonos környezet. A tanulás hatékonyságát segítő szakmai háttér. Maximális tárgyi felszereltség. Mi, pedagógusok pedig mindannyian másképpen, de a fenti cél megvalósításáért egymást segítve, kiegészítve együtt dolgozunk. Természetesen Önökkel, szülőkkel egyetértésben, őszinte kapcsolatot kialakítva, hogy gyermekeink olyan iskolába járjanak, ahol jó tanulni és jó lenni.

 

File Edit – tanító, művésztanár, a 2. osztályunk osztályfőnöke, a kreatív tárgyak tanára az 5. osztályban

magániskola

1990-ben végeztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán vizuális kultúra szakkollégium területen, majd Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán folytattam tanulmányaim rajz szakon, végül az Iparművészeti Főiskolán szereztem oklevelet.

Pedagógusként fontosnak tartom a diákokkal külön-külön személyiségként foglalkozni, mindenkinek a saját ütemében való fejlődést biztosítani.  Hiszem, hogy a jó tanítás titka az őszinte, jó hangulatú iskolai környezet. A diákoknak mindig érezniük kell maguk körül a biztonságot, szeretetet, így lesznek felszabadultak és magabiztosak, nyitottak a tanulásra. Célom, hogy segítsek rátalálni a gyerekeknek saját belső motivációjukra, hogy örömet leljenek a tanulásban és egyéb tevékenységeikben.

A kézművességet szívesen viszem be a tanórákra és a tanórákon kívüli szabadidős foglalkozásokra, ezzel is emelve az egyéni és a közös alkotás örömét.

 

Csengődi Klaudia – tanító és angoltanár, a 4. osztály osztályfőnöke

Csengődi Klaudia vagyok, angol műveltségterületes tanító, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, 2014-ben.
A pálya iránti elhivatottságom, kisiskolás koromban rajzolódott ki. Első iskolás éveimet egy remek tanítóval tölthettem, aki mindig lelkesített, motivált és teljes odaadással tanított bennünket. Korán tudatosult bennem, hogy későbbi munkám során, emberekkel szeretnék foglalkozni. Mindig is szerettem kisgyermekek között lenni, élveztem társaságukat, feltöltődtem mellettük, értettem a nyelvüket, így életutam a tanítói pálya felé kanyarodott. Számomra a tanítói hivatás egy példamutatás is, hiszen vallom, hogy személyiségünkkel, viselkedésünkkel és lényünkkel a gyermekek felé mindenkor élő példák vagyunk.
Pedagógusként kiemelten fontosnak tartom, az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtését a tanórákon, hisz a biztonságot nyújtó közegben tud igazán kinyílni és fejlődni a gyermek.
Munkásságom hajtóereje a gyerekek iránti szeretet, és a tőlük kapott hála, az őszinte örömük, kalandvágyuk és kíváncsiságuk az új iránt.

 

Nyíri Anita – tanító, ének-zene tanár, a 3. osztály osztályfőnöke

magániskola

“A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

/Maria Montessori/

A nevem Nyíri Anita, általános iskolai tanulmányaimat Budapesten fejeztem be, és már akkor megérett bennem az elhatározás, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Az akkori Bem József Óvónőképző Szakközépiskolában érettségiztem, majd a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán diplomáztam 1995-ben.

Közel 10 évig óvónőként dolgoztam, majd általános iskolában lettem először napközis nevelő, később osztályfőnök. 25 éves szakmai tapasztalattal a hátam mögött is még mindig megtisztelő feladatnak érzem, hogy részt vehetek gyermekük világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában. A gyermek világa őszinteséggel, személyességgel, elfogadással, sok játékkal, élménnyel és még több türelemmel nyitható meg. Igyekszem egyénenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy eredményes, örömteli kisiskolásokká váljanak. A tudás megalapozása mellett fontosnak tartom az érzelmi, erkölcsi nevelést is, és a szociális képességek fejlesztését. Hiszem, hogy a szülőkkel együttműködve egy összetartó közösség építhető, ahol önálló gondolkodásra képes, empatikus, életrevaló gyermekek tanulhatnak egy biztonságos, harmonikus környezetben.

 

Juhász Tamás – angol, természetismeret tanár, 5. osztály osztályfőnöke

magániskola

Juhász Tamás vagyok, három leányos apuka. Angolt és természetismeretet tanítok, emellett a 2021/22-es tanévben induló kiemelt angolos 5. osztály tanulóit terelgetem, mint osztályfőnök. Pedagógusként mindig is fontos volt számomra, hogy a diákokat saját képességeikhez, szintjükhöz, érdeklődési körükhöz alkalmazkodva tanítsuk, segítsük, neveljük, hisz mindenkiben megvan az a bizonyos, amiben Ő jó, tehetséges.

Szeretek pedagógus lenni, egy teljes életforma, akarva-akaratlanul az ember minden napját, minden élethelyzetét befolyásolja. Szeretek nyitott lenni dolgokra, ötletelni, részt venni kreatív feladatokban, innovációkban. Fiatal korom óta részt vettem ifjúsági táborok szervezésében, lebonyolításában. Gödöllőn évekig szervezője voltam a városi Madarak és Fák Napjának, segédkezem civil szervezetek és iskolák közötti programok szervezésében, jelenleg pedig már hetedik éve a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál Diáknapját szervezem, koordinálom.

A természetismeret oktatása aktuális problémákon túl már gyermekkoromtól, neveltetésemtől fogva is szívügyem. A gyermekek a természet, környezet megismerésével jobban megérthetik világunkat, fejlődik problémamegoldó képességük, megtanulnak összefüggéseket meglátni, összetetten gondolkozni. Fontosnak tartom az idegen nyelvek ismeretét is, hisz napjainkban már szinte határtalanul utazhatunk, tanulhatunk, dolgozhatunk más országokban. Az oktatás mellett ugyanilyen feladatunk a nevelés is, melyet egész személyiségünkkel teszünk. Ehhez viszont nekünk is igyekezni kell harmonikus, egész életet élni. Nekem ebben legtöbbet a családom segít.

Kikapcsolódásként a zene hallgatásán túl basszusgitározom egy zenekarban, melyet volt kollégáimmal, szülőkkel alapítottunk. A fotózás pedig gyerekkoromtól fogva kísér. Szívesen fotózok a természetben, lányaimat, családomat, de szoktam keresztelőkön, más eseményeken is fényképezni. Kikapcsol és feltölt az alkotás.

 

Ihász Norbert – testnevelő tanár, KMT (Kulcsár féle Mozgás Terápia) oktató

magániskola

Ihász Norbert vagyok, sportedző, testnevelő tanár. Kiemelt érdeklődési területem a harcművészetek, azon belül az ITF Taekwondo. Ezzel a sporttal 9 éves koromban találkoztam, amit jelenleg is gyakorlok. 33 év alatt nagyon sokat tanultam Mesteremtől, különböző iskolákban, és szereztem saját tapasztalatokat. Célom, hogy ebből a tudásból átadjak a gyerekeknek amennyit csak lehet, és megszerettessem velük a sportot, hogy megtapasztalják a mozgás örömét valamint, hogy milyen fontos szerepet tölt be a rendszeres edzés az egészséges, energikus élet kialakításában.

A Remigius Általános Iskolában töltött tanév alatt volt szerencsém és lehetőségem megismerkedni olyan mozgásformával (KMT), amit sikerrel alkalmazhatok az általános iskolás korosztály idegrendszeri érésében, fejlesztésében.

 

Tóthné Pelei Erika – matematika és természettudományos tanár a felső tagozatunkon

magániskola

Tóthné Pelei Erika vagyok, férjemmel és két gyermekemmel Gödöllőn élünk. Matematika-fizika szakos tanár vagyok. A tanítás során abban hiszek, hogy a gyerekek a saját tapasztalataik alapján, tevékenykedve, játékosan tudnak a legkönnyebben új ismereteket elsajátítani. Fő feladatomnak tartom megszerettetni a gyerekekkel a tanulást, felkelteni az érdeklődésüket a körülöttük lévő világgal kapcsolatban és megtalálni a bennük rejlő tehetséget. A tanuláshoz igyekszem nyugodt, vidám, biztonságot nyújtó légkört teremteni a gyerekeknek. Fontos számomra a gyermek-szülő-tanár közötti bizalmon alapuló jó kapcsolat kialakítása és a tanulók alapos felkészítése is.

 

Nyeste Gábor – angol óraadó tanár

magániskola

Nyeste Gábor vagyok, Mezőkövesden születtem. Az érettségi után az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán végeztem angol nyelvtanár szakon. Diploma után több helyen, általános-, közép-, és nyelviskolákban tanítottam, majd a turizmus felé orientálódtam. Több év elteltével tértem vissza a tanításhoz, 2020 októbere óta vagyok az iskola tanára. Célom, hogy a gyerekekkel játékosan, az érdeklődésüket fenntartva szerettessem meg az angol nyelvet.

Feleségemmel és 3 gyermekemmel Veresegyházon élünk, immár 4 éve. Szabadidőmet a családommal töltöm, és ha tehetem, sportolok, kirándulok. Szeretek utazni és új emberekkel, kultúrákkal ismerkedni.

 

Dósa Dorottya – magyar és történelem tanár a felső tagozatunkon

magániskola

Dósa Dorottya vagyok, és nagyon örülök, hogy szeptembertől én is a Remigius Általános Iskola tanári karának tagja lehetek.

Tanulmányaimat magyar nyelv és irodalom szakosként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szabadidőmben sokat olvasok, futok, kirándulok és amióta az eszemet tudom, tanári pályára készülök. Már gyerekkoromban is előszeretettel játszottam „iskolásat” húgaimmal, ők alkották a diákságot, én pedig a tanítót. Ez a kisgyermekkori játék lassacskán komoly célként kezdett kirajzolódni előttem és rájöttem, hogy nem pusztán szórakozásból szeretnék tanítani.

Egyetemi tanulmányaim alatt huzamosabb időt töltöttem Angliában, majd később Amerikában, ahol rengeteg tapasztalatra tettem szert kisebb-nagyobb gyerekekkel. Mind a külföldi, mind a hazai nyári táboroztatások is megerősítettek a pedagógusi pálya iránti elköteleződésemben.

Célom, hogy tanulni képes, és tanulni akaró diákok kerülhessenek ki a kezeim alól. Továbbá, különösen fontosnak tartom az erkölcsileg példamutató, felelősségteljes és helyes öntudattal rendelkező diákok nevelését, hiszen a mi jövőnk is az ő kezükben van.

Pályakezdő pedagógusként nagyon lelkesen várom az előttünk álló tanévet, és bízom abban, hogy az iskola nyújtotta szeretetteljes és barátságos légkörben eredményesen tudunk majd együtt dolgozni és fejlődni a tanulókkal.

 

Horváth Gábor – óraadó tanár, informatika, digitális kultúra tanítása alsó és felső tagozaton, Ő vezeti a robotika és animációs tehetséggondozást 2. osztálytól

magániskola

Horváth Gábor vagyok, mérnökinformatikus végzettségem van. Főállásomban informatikusként dolgozom egy állami kutatóintézetben. Célom, hogy a gyerekekkel úgy tanuljunk informatikát, hogy az a lehető legkevésbé legyen unalmas, papírszagú, száraz. Saját tapasztalatom alapján abban hiszek, hogy fontosabb az érdeklődést felkelteni, semmint azzal kezdeni, hogy “betöltjük” a száraz tényeket, fogalmakat a gyerek fejébe. Ezekre is szükség van, de nem egyszerre az elején és nem önmagában. Az informatikát nem lehet “megúszni”. Ez a tárgy olyan tudást kell adjon, amely hasznára lesz a gyereknek későbbi tanulmányai és munkája során.

 

Nagy Andrea – gyógypedagógiai asszisztens

magániskola

Nagy Andreának hívnak. Dunakeszin nevelkedtem, 15 éve élek Erdőkertesen. 3 gyermek édesanyja vagyok. Gyógypedagógiai asszisztensi végzetséggel rendelkezem. Hosszú évek óta foglalkozom gyermekekkel. Számomra sok örömet és sikerélményt jelentenek. A korábbi évek óvodai tapasztalata után nagy öröm volt számomra, amikor csatlakozhattam a Remigius Általános Iskola csapatához, ahol általános iskolás korú gyerekekkel foglalkozhatok. Aktívan segítem a pedagógusok munkáját a tanórákon és az órákon kívül is, valamint nagy részt vállalok a kreatív foglalkozások szervezésében.

 

Nagy Dorottya – iskolatitkár

magániskola

Több évtizedes iskolatitkári tapasztalattal a hátam mögött úgy érzem a Remigius Általános Iskola közösségébe végre haza érkeztem. Minden nap tartogat valami újat, valami érdekeset. Szeretem iskola hangulatát és nagyon jó részese lenni, valami új, valami jó megteremtésében és megalapozásában. A tanügyigazgatásban szerzett tapasztalatommal igyekszem segíteni minden nap a kollégák munkáját és tanácsokkal ellátni a szülőket.