Menü Bezárás

Iskolánk Pedagógusai

Tamás Katalin – intézményvezető, gyógypedagógus

magániskola

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

Pedagógusként és 3 gyermekes édesanyaként csodálattal tekintek a gyermekekre. Ők a jövőnk, így számomra nem kérdés, hogy a gyerekek személyisége, iskolai évei és a megszerzett tudásuk, tapasztalatuk világformáló erővel bírnak. A Remigius Általános Iskolában mindent megteszünk azért, hogy minden gyermek biztonságos és szeretetteljes környezetben találja meg a maga útját. Küldetésünk, hogy a gyermek-pedagógus-szülő egységet megteremtve a lehető legnagyobb harmóniában, kis tanulóink számára a legkedvezőbb, mégis leghatékonyabb módon tudjuk átadni azt a tudást, ami későbbi sikereikhez, boldogságukhoz vezetheti őket. Hiszem, hogy az iskolánkban tapasztalható szeretetteljes, minden gyermek részére megvalósuló féltő, támogató odafigyelés a tökéletes eszköz a nebulók fejlesztésére.

 

Juhász Tamás – intézményvezető-helyettes, angol, természettudomány tanár, 6. osztály osztályfőnöke

magániskola

Juhász Tamás vagyok, három leányos apuka. Angolt és természetismeretet tanítok, emellett a 2021/22-es tanévben induló kiemelt angolos 5. osztály tanulóit terelgetem, mint osztályfőnök. Pedagógusként mindig is fontos volt számomra, hogy a diákokat saját képességeikhez, szintjükhöz, érdeklődési körükhöz alkalmazkodva tanítsuk, segítsük, neveljük, hisz mindenkiben megvan az a bizonyos, amiben Ő jó, tehetséges.

Szeretek pedagógus lenni, egy teljes életforma, akarva-akaratlanul az ember minden napját, minden élethelyzetét befolyásolja. Szeretek nyitott lenni dolgokra, ötletelni, részt venni kreatív feladatokban, innovációkban. Fiatal korom óta részt vettem ifjúsági táborok szervezésében, lebonyolításában. Gödöllőn évekig szervezője voltam a városi Madarak és Fák Napjának, segédkezem civil szervezetek és iskolák közötti programok szervezésében, jelenleg pedig már hetedik éve a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál Diáknapját szervezem, koordinálom.

A természetismeret oktatása aktuális problémákon túl már gyermekkoromtól, neveltetésemtől fogva is szívügyem. A gyermekek a természet, környezet megismerésével jobban megérthetik világunkat, fejlődik problémamegoldó képességük, megtanulnak összefüggéseket meglátni, összetetten gondolkozni. Fontosnak tartom az idegen nyelvek ismeretét is, hisz napjainkban már szinte határtalanul utazhatunk, tanulhatunk, dolgozhatunk más országokban. Az oktatás mellett ugyanilyen feladatunk a nevelés is, melyet egész személyiségünkkel teszünk. Ehhez viszont nekünk is igyekezni kell harmonikus, egész életet élni. Nekem ebben legtöbbet a családom segít.

Kikapcsolódásként a zene hallgatásán túl basszusgitározom egy zenekarban, melyet volt kollégáimmal, szülőkkel alapítottunk. A fotózás pedig gyerekkoromtól fogva kísér. Szívesen fotózok a természetben, lányaimat, családomat, de szoktam keresztelőkön, más eseményeken is fényképezni. Kikapcsol és feltölt az alkotás.

 

Csengődi Klaudia – tanító és angoltanár, sakkpalota oktató, az 1. osztály osztályfőnöke

Csengődi Klaudia vagyok, angol műveltségterületes tanító és sakkpalota oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, 2014-ben.
A pálya iránti elhivatottságom, kisiskolás koromban rajzolódott ki. Első iskolás éveimet egy remek tanítóval tölthettem, aki mindig lelkesített, motivált és teljes odaadással tanított bennünket. Korán tudatosult bennem, hogy későbbi munkám során, emberekkel szeretnék foglalkozni. Mindig is szerettem kisgyermekek között lenni, élveztem társaságukat, feltöltődtem mellettük, értettem a nyelvüket, így életutam a tanítói pálya felé kanyarodott.
Számomra a tanítói hivatás egy példamutatás is, hiszen vallom, hogy személyiségünkkel, viselkedésünkkel és lényünkkel a gyermekek felé mindenkor élő példák vagyunk.
Pedagógusként kiemelten fontosnak tartom, az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtését a tanórákon, hisz a biztonságot nyújtó közegben tud igazán kinyílni és fejlődni a gyermek.
Munkásságom hajtóereje a gyerekek iránti szeretet, és a tőlük kapott hála, az őszinte örömük, kalandvágyuk és kíváncsiságuk az új iránt.

 

Szarka Sándorné – Zsuzsa néni – tanító, fejlesztőpedagógus, a 2. osztály osztályfőnöke

magániskola

Tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus vagyok, 37 éve a pedagógus pályán. Miért jó a Remigius Általános Iskola? Mert jók a célok! Olyan gyermekeket szeretnénk kiengedni a kezeink közül, akik képesek lesznek kooperálni, nyitottak, kritikusan gondolkodnak és bátrak. A megvalósításhoz szükséges feltételek pedig teljes mértékben adottak. Kis létszám, amely lehetővé teszi az egyéni bánásmódot. Módszertani, eszközhasználati szabadság, otthonos környezet. A tanulás hatékonyságát segítő szakmai háttér. Maximális tárgyi felszereltség. Mi, pedagógusok pedig mindannyian másképpen, de a fenti cél megvalósításáért egymást segítve, kiegészítve együtt dolgozunk. Természetesen Önökkel, szülőkkel egyetértésben, őszinte kapcsolatot kialakítva, hogy gyermekeink olyan iskolába járjanak, ahol jó tanulni és jó lenni.

 

File Edit – tanító, művésztanár, a 3. és 4. osztályunk osztályfőnöke, a kreatív tárgyak tanára felső tagozaton

magániskola

1990-ben végeztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán vizuális kultúra szakkollégium területen, majd Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán folytattam tanulmányaim rajz szakon, végül az Iparművészeti Főiskolán szereztem oklevelet.

Pedagógusként fontosnak tartom a diákokkal külön-külön személyiségként foglalkozni, mindenkinek a saját ütemében való fejlődést biztosítani.  Hiszem, hogy a jó tanítás titka az őszinte, jó hangulatú iskolai környezet. A diákoknak mindig érezniük kell maguk körül a biztonságot, szeretetet, így lesznek felszabadultak és magabiztosak, nyitottak a tanulásra. Célom, hogy segítsek rátalálni a gyerekeknek saját belső motivációjukra, hogy örömet leljenek a tanulásban és egyéb tevékenységeikben.

A kézművességet szívesen viszem be a tanórákra és a tanórákon kívüli szabadidős foglalkozásokra, ezzel is emelve az egyéni és a közös alkotás örömét.

 

Bellók Julianna – tanító a 3. és 4. osztályban, gyógypedagógus hallgató

Remigius magániskola

Az alapgondolatom a pedagógus hivatásban Böjte Csaba gondolata miszerint:
„A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.”

Munkámban nagyon fontos szerepet tölt be a gyermekszeretet, a rugalmasság, a kreativitás, a jókedv és a lehető legjobb eredményre törekvés. Szeretek új ismeretekre szert tenni, valamint fejleszteni önmagam.
Tanulmányaimat az Eszterházy Károly Egyetemen végeztem Jászberényben, ahol tanító végezettséget szereztem, kíváló minősítéssel, testnevelés és sport ismeretkörrel. Már a főiskola alatt dolgoztam általános iskolai tanítóként. A diploma megszerzése után az osztályfőnöki teendőket is megismerhettem. A főiskolai éveim alatt, már felkeltette az érdeklődésemet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése, így 2021-ben elkezdtem a gyógypedagógiai szakot.
Úgy gondolom, ez a tanítói végzettség mellett nagyon hasznos lehet, a jövő generációjának oktatásában-nevelésében.
Nagy örömmel, lelkesedéssel várom az új tanévet, és nagyon örülök, hogy a Remigius Általános Iskola tanári karának a tagja lehetek.

 

 

Dósa Dorottya – magyar és történelem tanár a felső tagozatunkon, az 5. osztály osztályfőnöke

magániskola

Tanulmányaimat magyar nyelv és irodalom szakosként végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szabadidőmben sokat olvasok, futok, kirándulok és amióta az eszemet tudom, tanári pályára készülök. Már gyerekkoromban is előszeretettel játszottam „iskolásat” húgaimmal, ők alkották a diákságot, én pedig a tanítót. Ez a kisgyermekkori játék lassacskán komoly célként kezdett kirajzolódni előttem és rájöttem, hogy nem pusztán szórakozásból szeretnék tanítani.

Egyetemi tanulmányaim alatt huzamosabb időt töltöttem Angliában, majd később Amerikában, ahol rengeteg tapasztalatra tettem szert kisebb-nagyobb gyerekekkel. Mind a külföldi, mind a hazai nyári táboroztatások is megerősítettek a pedagógusi pálya iránti elköteleződésemben.

Célom, hogy tanulni képes, és tanulni akaró diákok kerülhessenek ki a kezeim alól. Továbbá, különösen fontosnak tartom az erkölcsileg példamutató, felelősségteljes és helyes öntudattal rendelkező diákok nevelését, hiszen a mi jövőnk is az ő kezükben van.

Pályakezdő pedagógusként nagyon lelkesen várom az előttünk álló tanévet, és bízom abban, hogy az iskola nyújtotta szeretetteljes és barátságos légkörben eredményesen tudunk majd együtt dolgozni és fejlődni a tanulókkal.

 

Ihász Norbert – testnevelő tanár, KMT (Kulcsár féle Mozgás Terápia) oktató, a 8. osztály osztályfőnöke

magániskola

Ihász Norbert vagyok, sportedző, testnevelő tanár. Kiemelt érdeklődési területem a harcművészetek, azon belül az ITF Taekwondo. Ezzel a sporttal 9 éves koromban találkoztam, amit jelenleg is gyakorlok. 33 év alatt nagyon sokat tanultam Mesteremtől, különböző iskolákban, és szereztem saját tapasztalatokat. Célom, hogy ebből a tudásból átadjak a gyerekeknek amennyit csak lehet, és megszerettessem velük a sportot, hogy megtapasztalják a mozgás örömét valamint, hogy milyen fontos szerepet tölt be a rendszeres edzés az egészséges, energikus élet kialakításában.

A Remigius Általános Iskolában töltött tanév alatt volt szerencsém és lehetőségem megismerkedni olyan mozgásformával (KMT), amit sikerrel alkalmazhatok az általános iskolás korosztály idegrendszeri érésében, fejlesztésében.

 

Tóthné Pelei Erika – matematika, fizika és informatika tanár a felső tagozatunkon

magániskola

Tóthné Pelei Erika vagyok, férjemmel és két gyermekemmel Gödöllőn élünk. Matematika-fizika szakos tanár vagyok. A tanítás során abban hiszek, hogy a gyerekek a saját tapasztalataik alapján, tevékenykedve, játékosan tudnak a legkönnyebben új ismereteket elsajátítani. Fő feladatomnak tartom megszerettetni a gyerekekkel a tanulást, felkelteni az érdeklődésüket a körülöttük lévő világgal kapcsolatban és megtalálni a bennük rejlő tehetséget. A tanuláshoz igyekszem nyugodt, vidám, biztonságot nyújtó légkört teremteni a gyerekeknek. Fontos számomra a gyermek-szülő-tanár közötti bizalmon alapuló jó kapcsolat kialakítása és a tanulók alapos felkészítése is.

 

Bertánné Kovács Szilvia – angol nyelv és német nyelv tanár

magániskola

Bertánné Kovács Szilvia vagyok, férjemmel és kislányommal több, mint tíz éve élünk Veresegyházon.
Diplomáimat Veszprémben, a Pannon Egyetemen szereztem és nyelvvizsgáztatói képesítéssel is rendelkezem. Pályám során tanítottam általános-, közép- és nyelviskolákban. A Remigius Általános Iskolában angol és német nyelvet tanítok.
Mindig is a tanári pályára készültem és boldog vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. Nagyon fontosnak tartom az idegen nyelvek ismeretét és örömmel tölt el a gyerekek kitartó lelkesedése az új ismeretek megszerzése iránt és az azokból születő sikerek. Hiszem, hogy napjainkban rendkívüli előnyt jelent egy másik nyelv elsajátítása és ezáltal egy másik ország és kultúra megismerése. Véleményem szerint az eredményes munkához nélkülözhetetlen a szeretetteljes, bizalmon alapuló kapcsolat a gyerekekkel, az értő és odafigyelő szülői támogatás és az otthonos iskolai környezet.
Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a kommunikatív, játékos tanulásra és arra, hogy ne csak a másik ország nyelvét, hanem annak kultúráját is megismertessem a gyerekekkel. Célom, hogy a mosoly, a felszabadult munka- és életöröm jelenjen meg a diákjaim arcán, a tanórákon pedig az élvezetes, izgalmas és önként végzett valódi tanulás.

 

Lévai Szeréna Hajnalka – biológia, kémia tanár a felső tagozatunkon

magániskola veresegyház

“Az iskolában sem az a jó tanár, aki szimplán csak oktatja a növendékeit, hanem az, amelyik képes lenyűgözően mesélni, információkat ad át és mindeközben nevel.”  Agárdy Gábor
Pedagógiai és egészségügyi végzettségem van, tanárként dolgozni számomra az egyik legszebb hivatás. Az iskolában biológiát és kémiát tanítok, mindkét tudomány a világ és környezetünk megismerését szolgálja, elsajátításuk nélkülözhetetlen mindenki számára, aki magabiztosan akar mozogni a mindennapokban. Ezért az elmélet oktatása mellett az ismeretek gyakorlati alkalmazására is nagy hangsúlyt fektetek.
A tanítás-tanulás folyamatában figyelembe veszem, hogy a gyerekek nagyon különböznek egymástól, így nincs egy általánosan alkalmazható oktatási módszer, csak egyedi megoldásokkal lehet a gyerekeket motiválni.
Családommal Veresegyházon élek, szeretek kirándulni, olvasni, utazni, új kultúrákkal megismerkedni.

 

Szilágyiné Hegedűs Éva – ének-zene tanár

magániskola veresegyház

Hódmezővásárhelyen születtem, ahol ének-zenei általános iskolába jártam, furulyázni és zongorázni tanultam. Ettől kezdve egész életemet végigkísérte az éneklés és a zene szeretete, a zenei önkifejezés fontossága. Felsőfokú zenei tanulmányaim során az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ének-zene tanári és karvezetői, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karán klasszikus ének előadóművészi és tanári diplomát szereztem. Az elmúlt öt évben az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézetében dolgoztam mint művésztanár. Férjemmel és két kislányunkkal 2019-ben költöztünk Budapestről Veresegyházra, hogy nyugodtabb, egészségesebb környezetben nevelhessük fel gyermekeinket, azóta családunk két kutyussal gyarapodott.

Nagyon fontosnak tartom a zenei nevelés egészen kicsi korban történő megkezdését. Ennek alapja a közös éneklés, emellett nálunk az ének-zene órákon első osztálytól kezdve furulyázni is tanulnak a gyerekek. Az éneklés és a zenetanulás igazi örömforrás, szorongásoldó hatása van, fejleszti az érzésvilágot és az összehangolt mozgást, segíti a helyes légzés beidegzését. Növeli a kitartást, fejleszti a memóriát, a koncentrációt, a kreativitást, segíti a figyelemmegosztást, a szövegértést és a matematikai gondolkodást. A közös éneklés és játék könnyebbé teszi a beilleszkedést és megtanít közösséghez tartozni.

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan
kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.” Kodály Zoltán

 

Nagy Andrea – gyógypedagógiai asszisztens

Remigius

 

Nagy Andreának hívnak. Dunakeszin nevelkedtem, 15 éve élek Erdőkertesen. 3 gyermek édesanyja vagyok. Gyógypedagógiai asszisztensi végzetséggel rendelkezem. Hosszú évek óta foglalkozom gyermekekkel. Számomra sok örömet és sikerélményt jelentenek. A korábbi évek óvodai tapasztalata után nagy öröm volt számomra, amikor csatlakozhattam a Remigius Általános Iskola csapatához, ahol általános iskolás korú gyerekekkel foglalkozhatok. Aktívan segítem a pedagógusok munkáját a tanórákon és az órákon kívül is, valamint nagy részt vállalok a kreatív foglalkozások szervezésében.

 

Szőnyi Gréta- iskolatitkár

magániskola Veresegyház

Három gyermek édesanyjaként mindig kiemelt prioritású volt számomra a rám bízott, és a környezetemben élő gyermekek, fiatal felnőttek támogatása, fizikai- és érzelmi fejlődésük segítése. 2004 óta élünk Veresegyházon, ezidő alatt néhány városi, civil szerveződéshez is kapcsolódtunk, illetve négy évig a helyi körzetes általános iskolában igyekeztem támogatni az ott folyó összetett munkát. Értékrendemben kiemelten fontos az önzetlen segíteni akarás szándéka, a jóindulatú és együttérző hozzáállás, a környezetem és saját magam fejlődésének előmozdítása, ezért szívesen szánom az időmet arra, hogy folyamatosan képezzem magam. Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a Remigius Általános Iskola csapatához, minden eddigi tapasztalatommal igyekszem támogatni a pedagógusok munkáját, a szülőket és az itt tanuló gyermekeket.